2010 Nanjing International Auto Expo Models

Nanjing International Auto Expo 2010.9.28 – 10.4 Tue, 28 Sep 2010 – Mon, 4 Oct 2010 Nanjing International Exhibition Center 中国南京国际博览中 – Nanjing Yanshan Road, No. 199,Nanjing,Jiangsu,China